Wróć do poprzedniej strony...

Regulamin 2021

1. Gołębie proszę zgłaszać do Czarnogórski Łukasz telefonicznie 663-768-886 lub przez formularz zgłoszeniowy.

2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę gołębi od 3 szt w góę.

3. Gołębie muszą być dostarczone z kartą własności i rodowodem. Gołębie muszą być z 2021 roku.

4. Opłata za jednego gołębia wynosi 400zł.

5. Każdy uczestnik po zgłoszeniu gołębi ma 21 dni na opłatę 50% zaliczki wartości sumy gołębi zgłoszonych. Zaliczka ta nie podlega zwrotowi w razie wycofania się uczestnika.

6. Gołębie dostarczamy w terminie od 01.04.2021 roku do 05.05.2021 roku. Muszą samodzielnie jeść i pić. Wymiana gołębi, które padną następuje do 30.05.2021 roku. Gołębie muszą być zaszczepione na paramyxowiroze. Drugie szczepienie, wraz ze szczepieniem na ospę, następuje u organizatora.

7. W dniu dostarczenia gołębia staje się on własnością Organizatora.

8. Od dnia 5.06.2021 gołębie będą miały przydzieloną obrączkę elektroniczną systemu ESK.

9. Pełna obsada gołębnika wynosi 450 szt. W zależności od ilości gołębi będzie przydzielona pula nagród.

10. Gołębie odbędą 8 lotów treningowych od 10km do 80km.

11. Gołębie będą rywalizować w lotach z gołębiami kolegów z Oddziału.

12. Gołębie odbędą 8 lotów konkursowych transportem własnym od 80 km do 300km. Lot finałowy odbędzie się z odległości między 400-500km

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i odległości lotu jeżeli uzna że pogoda jest nie odpowiednia.

14. Każde koszowonie będzie w obecności dwóch uczestników WG.

15. Mistrzostwo gołębi AS będzie liczone ze wszystkich lotów konkursowych i finału z sumy prędkości gołębi. System będzie odłączony o 20.00.

17. Gołębie które powrócą z finału będą przeznaczone na aukcję. Kwota z aukcji to 50% organizator,50% uczestnik WG pomniejszona o kwotę aukcji.

18. Nagradzanie przy pełnej obsadzie gołębnika to jest 450 sztuk.

Pierwsze 4 loty konkursowe:
1-800zł
2-500zł
3-300zł

Lot finałowy:
1-15000 zł+ puchar
2-10000 zł+ puchar
3-5000 zł+ puchar
4-3000 zł
5-2000 zł
6-1000 zł
7-1000 zł
8-1000 zł
9-1000 zł
10-1000 zł
11-20-300 zł

As:
1-5000 zł+puchar
2-3000 zł+puchar
3-2000 zł+puchar

Adres gołębnika: Ogrodniki 115
Organizator: Czarnogórski Łukasz i Piotr


Edycja 2021

Regulamin Formularz zgłoszeniowy Uczestnicy

Edycja 2020

Regulamin Uczestnicy Sponsorzy Spis gołębi Brakujące gołębie Plan lotów Listy wkładaniowe Wyniki na żywo Loty treningowe Loty konkursowe As gołębi Aukcja

Kontakt

Wspólny Gołębnik Ogrodniki
Łukasz Czarnogórski

07-132 Ogrodniki 121

tel.: +48 663 768 886
e-mail: czlukasz30@wp.pl

Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 46294

Tłumaczenie Strony

Informacje o Stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

www.wgogrodniki.pl

Copyright © Wszelkie Prawa Zastrzeżone.